Trainingen.

De teamtrainingen zijn erop gericht het werkproces te verbeteren. Dit is altijd maatwerk. Ik verdiep mij in de werkomgeving en kijk wat er nodig is in het moment. Dat is mijn kracht. Ik werk voor organisaties in het bedrijfsleven, (jeugd)zorg en in het onderwijs. 

Als trainer, begeleider zorg ik voor een veilige omgeving, een atmosfeer waar integriteit, betrokkenheid, openheid, kwetsbaarheid en humor ruimte krijgen. Ik maak verbinding met de deelnemers door mijzelf te zijn. Ik stel mij open en respectvol op en geef een ieder de gelegenheid om:

⦁ inzicht te krijgen in zijn of haar functioneren en mogelijkheden
⦁ zijn of haar professionaliteit te versterken
⦁ samen te leren en te leren van elkaar: Action Learning
⦁ te reflecteren en te observeren

Tijdens het werken maak ik de onderstroom zichtbaar, bespreekbaar en hanteerbaar: Deep Democracy. Kijken zonder oordeel staat hierbij centraal.

Intervisie/supervisie
Ik begeleid professionals in de uitwisseling van ervaringen, knelpunten en werkstijlen om zo een verbreding van het eigen handelingsrepertoire te krijgen. Vaste patronen worden verkend en herkend, dieper liggende motieven en overtuigingen worden zichtbaar. Het accent ligt op het leren met en van elkaar: Experience Based Reflection.

De teamtrainingen zijn erop gericht het werkproces te verbeteren. Dit is altijd maatwerk. Ik verdiep mij in de werkomgeving en kijk wat er nodig is in het moment. Dat is mijn kracht. Ik werk voor organisaties in het bedrijfsleven, (jeugd)zorg en in het onderwijs. 

Als trainer, begeleider zorg ik voor een veilige omgeving, een atmosfeer waar integriteit, betrokkenheid, openheid, kwetsbaarheid en humor ruimte krijgen. Ik maak verbinding met de deelnemers door mijzelf te zijn. Ik stel mij open en respectvol op en geef een ieder de gelegenheid om:inzicht te krijgen in zijn of haar functioneren en mogelijkheden
zijn of haar professionaliteit te versterken
samen te leren en te leren van elkaar: Action Learning
te reflecteren en te observeren

Tijdens het werken maak ik de onderstroom zichtbaar, bespreekbaar en hanteerbaar: Deep Democracy. Kijken zonder oordeel staat hierbij centraal.

Intervisie/supervisie
Ik begeleid professionals in de uitwisseling van ervaringen, knelpunten en werkstijlen om zo een verbreding van het eigen handelingsrepertoire te krijgen. Vaste patronen worden verkend en herkend, dieper liggende motieven en overtuigingen worden zichtbaar. Het accent ligt op het leren met en van elkaar: Experience Based Reflection.

Rozenberglaan 1, 6097 ET Heel  06 22 48 92 23   |  info@nicolewilders.nl

Rozenberglaan 1, 6097 ET Heel 
06 22 48 92 23 
info@nicolewilders.nl